Telefonins corenät på väg upp i molnet

Just nu pågår ett paradigmskifte för oss som arbetar med den teknik i näten som finns bakom kommunikationen i alla telefoner och datorer. Den korta versionen är att telekombranschen påbörjat flytten av nätfunktionalitet från fasta ”burkar” upp till datakapacitet i molnet. Det sker inte över en natt, men vi är utan tvekan på väg mot ett hårdvaruoberoende nät.

Det finns mängder av funktionaliteter i telefonins corenät. Varje funktion är kopplad till en skräddarsydd hårdvara. De tar stor plats och kräver långa planeringstider med höga investeringskostnader för att öka kapaciteten. Att som i dag ha en skräddarsydd burk per funktionalitet i nätet kommer på sikt att försvinna helt och hållet. Tillverkarna av den funktionsspecifika hårdvaran får nu arbeta med att anpassa sig efter en helt ny marknad. Ett intensivt arbete pågår för att sätta den nya standarden för detta.* Samtidigt provkör de stora operatörerna funktionalitet i molnet och testar driftsäkerhet, kapacitet och tillgänglighet.

I dag finns ett stort antal säkra bergrum i Sverige med en gigantisk hårdvarupark. De stora operatörerna har egna sådana nät av datorhallar med höga säkerhetskrav som ska underhållas. Med teknikoberoende hårdvara minskar behovet av fysiskt utrymme radikalt och dessutom kan de datorhallar som byggs upp utifrån den nya tekniken användas mycket mer effektivt. Det skulle vara fullt möjligt att etablera ett par jättedatorhallar i Europa för att försörja hela världsdelens behov av funktionalitet i telefoner och datorer. Det är inte svårt att tänka tanken att det skulle vara aktörer som Amazon eller Google som skulle äga den typen av datorhallar och hyra ut kapacitet till dagens och morgondagens operatörer inom data/telekom.

Det är en bit kvar innan vi är där, men förändringen har redan börjat. Inom det närmaste decenniet kommer vi att ha en helt ny logik inom området. Gemensamma standarder och hur vi löser säkerheten är självklara, men vi ser också helt nya möjligheter för mindre aktörer att utveckla tjänster i näten när vi frikopplar funktionen från hårdvaran.

Erik Dalson och Jan Andersson
Telekomspecialister

*) Källa, ETSI https://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/nfv: ”This large community (300+ companies including 38 of the world’s major service providers) is still working intensely to develop the required standards for NFV as well as sharing their experiences of NFV implementation and testing.”